Política de privadesa

PRIMER. – RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del Tractament de les vostres dades? 

SEGON. – FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Amb quina finalitat tractem les vostres dades? 

enparticular, tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les finalitats específiques següents:

Durant quant de temps conservarem les vostres dades? 

enparticular conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals hagin estat recollides, i sempre que no es revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada pels terminis legalment establerts. Quines categories de dades es tracten? Per al compliment de les finalitats anteriorment indicades, en particular tracta les categories de dades següents:

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

enparticular està legitimat per al tractament de les vostres dades personals d’acord amb el consentiment expressat per l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

En relació amb la gestió de la contractació de serveis, facturació i altres actuacions administratives, la legitimació porta causa de la pròpia execució del contracte o encàrrec subscrit per ambdues parts.

El tractament de les dades per tal de remetre comunicacions electròniques sobre serveis, alertes informatives, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim d’enparticular per dur a terme aquests tractaments de conformitat amb la normativa aplicable.

Quines mesures de seguretat implantem per tenir cura de les vostres dades? 

A enparticular estem compromesos amb la protecció de dades de caràcter personal i la privadesa dels usuaris, per això, per protegir les dades que tractem, duem a terme les mesures de seguretat tècniques per evitar la seva pèrdua, alteració, manipulació o difusió:

TERCER. – FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

A qui es comunicaran les vostres dades? 

enparticular informa a l’usuari que les seves dades podran ser comunicades a la resta d’entitats del nostre grup, si escau, amb la finalitat de poder atendre les seves sol·licituds, gestionar els serveis que contracta i informar-vos sobre serveis, notícies i altres esdeveniments relacionats amb la nostra activitat professional.

Així mateix, enparticular us informa que, en compliment del que preveu la normativa vigent aplicable, les vostres dades poden comunicar-se a (i) administracions públiques amb competència en el sector d’activitat de la marca, (ii) forces i cossos de seguretat de l’estat, (iii) bancs o entitats financeres (quan així calgui per al cobrament o pagament dels serveis oferts), i (iv) altres professionals del sector (quan calgui per dur a terme la prestació de serveis encarregada).

QUART. – DRETS DELS USUARIS

Quins són els vostres drets quan ens facilita les dades? 

Qualsevol usuari que ens faciliti les seves dades, com a part interessada podrà exercitar, quan ho consideri oportú i de forma gratuïta, els drets que aquí s’indicaran remetent una comunicació, en els termes legalment previstos, a enparticular, amb domicili a Pl. Narcís Oller 6 , 08006 Barcelona o bé enviant un correu electrònic a hola@enparticular.com.

En aquests canals de comunicació, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, limitació al tractament de les dades, rectificació, portabilitat de les dades, oposició i supressió.

A enparticular estem fermament compromesos amb el compliment de la normativa aplicable, i la privadesa i respecte dels drets dels usuaris, per la qual cosa estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que poguessin tenir al respecte.