Llibre Perfume Culture

Puig

ESSÈNCIA FORMATIVA

El llibre Perfume Culture de Puig neix amb la voluntat de ser una introducció a l’univers de la perfumeria. És la principal eina d’aprenentatge que utilitza el Departament de Formació per als cursos de training. Amb un disseny net i clar, s’estructura en diferents capítols ordenats per facilitar-ne la comprensió: la història del perfum, que inclou quadres amb informació i tendències socioculturals segons les èpoques; l’art de la perfumeria, que n’explica el procés i les induccions olfactives, que mostren informació bàsica dels ingredients, facetes i les fragàncies més representatives. Els darrers capítols del llibre són per a les famílies olfactives i el glossari.
Antonio Puig, International Education Department.

Disseny i producció
Impressió digital Print to Print. Coberta en cartolina gràfica 300 g, interior en estucat mat de 170 g i enquadernació fresada.

Contacta amb nosaltres

Coneix-ne més

Packaging Stada
Training Book Puig
Marxandatge ACT